محصولات شرکت

ادامه

بیوگرافی مدیر عامل

ادامه

 


تاریخچه مجتمع های شرکت کیوان مرغ پر طلای مهاباد

مجتمع شرکت کیوان مرغ پرطلایی مهاباد فعالیت خود را از سال 1368با یک واحد پرورش مرغ گوشتی 5000 قطعه ای و تحت عنوان شرکت آرمان ماکیان در جنوب استان آذربایجان غربی شهرستان مهاباد که در یکی از مناطق خوش آب و هوای ییلاقی شروع نمود. سپس با توسعه و احداث واحد های پرورش مرغ گوشتی 25000 قطعه ای نیز در زمینهای روستایی اگریقاش، در سال 1373  ویک واحد 30000 قطعه ای در زمینهای روستای قزل قوپی در سال 1375 ، یک واحد 20000 قطعه ای نیز در زمین های روستای اگریقاش در سال 1376 ،یک واحد 30000 قطعه ای در زمینهای روستای یوسف کند در سال 1378 ویک واحد 45000 قطعه ای دیگر در زمین های روستای اگریقاش در سال 1386 و یک واحد با ظرفیت 40000 قطعه در زمینهای روستای دریاس در سال 1391 و با توسعه واحد های موجود به ظرفیت 100000 قطعه  ظرفیت کل واحد های گوشتی را جمعا به  290000 قطعه و تولید سالیانه 3500 تن گوشت سفید با بهترین کیفیت رسانده است . 

ادامه